Rekord.ERP - polskie narzędzie informatyczne, kompleksowo wspierające przedsiębiorstwa w realizacji produkcji

czytaj więcej

Nie radzisz sobie z planami produkcyjnymi? Pomożemy Ci zaprojektować i zamodelować skuteczny proces wytwarzania

Minimalne dofinansowanie na doradztwo wynosi 50%

Automatyczne harmonogramowanie metodą w przód i wstecz

Właściwe rozplanowanie zasobów poprzez interaktywną mapę obciążeń

Sterowanie pracą wąskiego gardła metodami push i pull na ekranie planisty

3 modele integracji Rekord.ERP
z systemami CAD

Model A: Integracja za pomocą plików

  • Zmniejszenie obciążenia technologa poprzez tworzenie struktury BOM na podstawie danych z pliku (xls)
  • Niski koszt implementacji
  • Skuteczność mocno zależna od jakości danych w pliku wymiany

Model B: Dwukierunkowa integracja za pomocą usługi sieciowej

  • Konstruktor pracuje w oparciu o indeksy materiałowe systemu Rekord.ERP
  • Możliwość automatycznego odwzorowania struktury konstrukcyjnej na BOM zarówno na poziomie indeksów "wyrobowych" jak i "zakupowych"
  • Wymuszenie tworzenia konstrukcji w oparciu o materiały dostępne oraz efektywne kosztowo
  • Zwracanie do obiektów konstrukcyjnych informacji o realnym koszcie wytworzenia

Model C: Rozszerzenie modelu B o integrację z systemem PDM

  • Możliwość podglądu aktualnej dokumentacji konstrukcyjnej z systemu PDM na poziomie obiektów systemu Rekord.ERP np. indeksu, przewodnika, karty pracy, operacji itp.

Elektroniczna komunikacja wewnątrz organizacji

Zarządzać swoją baz wiedzy i uniezależnić się od wiedzy pracowników

Techniczne Przygotowanie Produkcji stanowi jeden z podstawowych modułów pakietu Rekord.ERP. Jest to „kręgosłup systemu”, zapewniający pełną obsługę informacji związanych z:

Określaniem danych o wyrobie, półprodukcie, detalu, surowcu, materiale handlowym (kartoteka indeksów materiałowych)
Ustalaniem marszrut technologicznych (kartoteka operacji technologicznych)
Definiowaniem rozwinięcia konstrukcyjnego wyrobu w postaci struktury drzewiastej
Kalkulowaniem kosztów wytworzenia wyrobów finalnych i półproduktów

Zoptymalizować swoje zapasy i usprawnić organizację magazynu

Rozwiązania automatycznej identyfikacji są już od wielu lat szeroko wykorzystywane w pakiecie Rekord.ERP. Oprócz pewnych standardowych, predefiniowanych schematów wykorzystania, powstaje wiele dedykowanych rozwiązań. O tym jakich elementów użyjemy decyduje specyfika przedsiębiorstwa i wyznaczone do osiągnięcia cele.


Na 100% zakończyć sukcesem informatyzację swojego zakładu

Blisko 100% wdrożeń zakończyło się uzyskaniem wszystkich przyjętych założeń

Adekwatna struktura projektowa
Ukierunkowanie na Jasno zdefiniowane cele
Poprzedzenie wdrożenia modelowaniem procesów w systemie

Zapanuj nad finansami!

Aplikacje autorstwa REKORD SI umożliwiają spójne podejście do kwestii związanych z kalkulacją, ewidencją i rozliczaniem kosztów zleceń produkcyjnych.

Nasi konsultanci

Janusz Mleczko

Dr hab. inż. prof. ATH

Rafał Otocki

mgr inż.

Józef Jaśkowiec

mgr inż.

Sławomir Kłos

dr hab. inż. prof. UZ

Ryszard Piskorz

mgr inż.

Jacek Jaworowski

mgr inż.

Grzegorz Gunia

Dr inż.

Andrzej Żmidziński

mgr inż.

Kontakt

Rekord SI Sp. z o.o.

ul. Kasprowicza 5
43-300 Bielsko-Biała
Telefon:33 497 83 00
Email: marketing@rekord.com.pl